Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Hotarari din 2019

Octombrie 2019

64 – 28.10.2019 – referitor la rectificarea bugetului local al UAT Bals si virari de credite intre capitole bugetare pe anul 2019

63 – 10.10.2019 – referitoare la declararea ca vacant , in urma demisiei ,  a locului de consilier local in Consiliul Local Bals al doamnei Cercel Georgeta

62 – 10.10.2019 – referitor la aprobarea Studiului de Fezabilitate , actualizarea indicatorilor tehnico economici , precum si aprobarea cofinantarii  „ Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Olt”

61 – 10.10.2019 – referitor la alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local

Septembrie 2019

59 – 26.09.2019 – referitor la aprobare modificare stat de functii , structura organizatorica si organigrama Spitalului orasenesc Bals
58 – 26.09.2019 – referitor la transmiterea  dreptului de concesiune asupra terenului care face obiectul contractului de concesiune  nr. 9192/26.08.2015 incheiat intre Primaria Orasului Bals si Durau Pavel catre Spiridon Ion si Bajenaru Cornelia – Adelina
57 – 26.09.2019 – referitor la aprobarea  incetarii contractului de concesiune nr. 9877/18.09.2015 incheiat intre CL Bals si C.M.I. Dr. Iordache Alina-Iulia
56 – 26.09.2019 – referitor la modificarea art. 1 din HCL Bals n3. 113 / 20.12.2018 privind prelungirea valabilitatii PUG al orasului Bals
55 – 26.09.2019 – referitor la includerea in inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al orasului Bals a unor suprafete de teren
54 – 26.09.2019 – referitor la rectificarea bugetului local al UAT Bals pe anul 2019
53 – 06.09.2019 – referitor la aprobarea structurii organizatorice , numarului de posturi si categoriile de personal din cadrul Cresei nr. 1 Bals
52- 06.09.2019 – referitor la rectificarea bugetului local al UAT Bals pe anul 2019
51 – 06.09.2019 – referitor la alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Bals

August 2019

50 – 29.08.2019 – referitor la stabilirea indemnizatiei consilierilor locali ai Consiliului Local Bals
49 – 29.08.2019 – referitor la aprobarea organigramei si  a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Bals . 
48 – 29.08.2019 – referitor la aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru investitia ”Reabilitare si modernizare cladire Scoala Gimnaziala nr.1 , str. Ciresului , nr. 26”
47 – 29.08.2019 – referitor la aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru investitia ” Reabilitare si modernizare cladire Colegiul Tehnic Nicolae Balcescu , orasul  Bals , judetul Olt”
46 – 29.08.2019 – referitor la aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico- economici  pentru investitia ” Construire pod nou in vederea restabilirii circulatiei pe drumul DC1A Bals- Spineni , oras Bals , jud. Olt ”
45 – 29.08.2019 – referitor la aprobarea actualizarii  indicatorilor tehnico- economici pentru investitia ”Refacere rampe acces in vederea restabilirii circulatiei pe podul situat pe DJ643 Bals-Mainesti”
44 – 29.08.2019 – referitor la aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 60 mp , situat in orasul Bals
43 – 29.08.2019 –  referitor la trecerea in domeniul public al UAT Bals  aunei suprafete de teren
42 – 29.08.2019 – referitor la rectificarea bugetului local al UAT Bals pe anul 2019
41 – 29.08.2019 –   HCL referitor la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Bals

Iulie 2019

40 – 25.07.2017 – HCL referitor la rectificarea bugetului local al UAT Bals pe anul 2019
39 – 25.07.2019 –  HCL referitor la aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.06.2019
38 – 25.07.2019 –HCL referitor la aprobarea contului de executie a bugetului local la 30.06.2019

Iunie 2019

36 – 27.06.2019 – HCL referitoare la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local  Bals
35 – 27.06.2019 – HCL referitor la darea in folosinta gratuita catre O.C.P.I. Olt a unui spatiu , aflat in domeniul public al orasului Bals , in vederea infiintarii Biroului de Relatii cu Publicul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Olt
34 – 27.06.2019 – HCL referitor la predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania de Investitii CNI SA a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executariii obiectivului de investitii Proiect tip –  ”Constriure centru cultural in orasul Bals , str. Ciresului nr. 1000 , jud. OLT ”  

Mai 2019

33 – 30.05.2019 – HCL referitor la prelungirea termenului privin aprobarea listei de prioritati pentru solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala
32 – 30.05.2019 – HCL referitor la neasumarea organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei
31 – 30.05.2019 – HCL referitor la darea in folosinta gratuita catre O.C.P.I. Olt a unui spatiu , aflat in domeniul public al orasului Bals
30 – 30.05.2019 – HCL referitor la darea acordului de principiu  privind preluarea in domeniul public al orasului Bals a unei parti dintr-un imobil situat in domeniul public al judetului Olt
29 – 30.05.2019 – HCL referitor la introducerea in domeniul privat al orasului Bals a unei suprafete de teren
28 – 30.05.2019 – HCL referitor la aprobare comisie si cheltuieli privind organizarea si desfasurarea festivalului etnofolcloric ”POMUL VIETII ”
27 – 30.05.2019 – HCL referitor la acordarea unor premii familiilor care aniverseaza cel putin 50 de ani de casatorie neintrerupta , in anul 2019
26 – 30.05.2019 – HCL referitor la modificarea listei de investitii a orasului Bals pe anul 2019
25 – 30.05.2019 – HCL referitor la aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral asu partial din venituri proprii la 31.03.2019
24 – 30.05.2019 – HCL referitor la aprobarea contului de executie a bugetului local la 31.03.2019
23 – 30.05.2019 – HCL referitor la aprobarea contului de executie a bugetului creditelor interne pe anul 2018
22 – 30.05.2019 – HCL referitor la aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral asu partial din venituri proprii pe anul 2018
21 – 30.05.2019 – HCL referitor la aprobarea contului de executie a bugetului local pe anul 2018
20 – 16.05.2019 -HCL referitor la aprobarea devizului actualizat privind proiectului  ” Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Spitalul Orasenesc Bals “
19 – 16.05.2019 – HCL referitor la alocarea sumei de 400 000 pentru  finantare Centru de Excelenta
18 – 16.05.2019 – HCL  referitor la aprobarea proiectului de buget al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri  propri pe anul 2019

17 – 16.05.2019 – HCL referitor la aprobarea proiectului de buget local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

16 – 16.05.2019 – HCL referitor la utilizarea excedentului anual in anul 2019

Aprilie 2019

15 – 24.04.2019 HCL referitor la acceptare ca membru in ADI OLTUL A UAT Milcov
14 – 24.04.2019 HCL referitor la prelungire termen privind aprobare lista de prioritati
13 – 14.04.2019 HCL referitor la indexare tablou taxe si impozite

Martie 2019

12 – 28.03.2019 HCL referitor la alegere presedinte de sedinta
11 – 28.03.2019 HCL referitor la majorare alocatie de hrana
10 – 28.03.2019 HCL referitor la suplimentare locuri de asteptare taxi
09 – 07.03.2019 HCL referitor la completarea HCL Bals nr.102 din 11.12.2018

Februarie 2019

08 – 27.02.2019 HCL referitor la acordare autorizatii de taxi
07 – 27.02.2019 HCL referitor la majorare tarif taxi
06 – 27.02.2019 HCL referitor la actualizare chirie ANL

Ianuarie 2019

05 – 30.01.2019 HCL referitor la aprobare normative de cheltuieli
04 – 30.01.2019 HCL referitor la aprobare numar maxim de asistenti sociali pentru persoanele cu handicap grav
03 – 30.01.2019 HCL referitor la aprobare plan de actiuni sau lucrari de interes local 2019
02 – 30.01.2019 HCL referitor la aprobare retea scolara 2019-2020

 – anexa la HCL nr. din 30.01.2019 – reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular cu personalitate juridica si a structurilor subordonate in anul 2019-2020

01 – 30.01.2019 HCL referitor la virari de credite in cadrul bugetului local pe anul 2018

Sari la conținut