Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Hotarari din 2016 – mandat vechi

Nota: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire

Descarca hotararea nr 01 din 2016 referitor la alegerea presedintelui de sedinta.pdf (132 KB)
Descarca hotararea nr 02 din 2016 referitor la rectificare bugetara.pdf (137 KB)
Descarca hotararea nr 03 din 2016 referitor la aprobarea acoperirii definitive din excedentul anilor precedenti la nivelul bugetului activitatilor finantate din venituri proprii-sursa E.pdf (128 KB)
Descarca hotararea nr 04 din 2016 referitor la aprobare retea scolara 2016-2017.pdf (110 KB)
Descarca hotararea nr 05 din 2016 referitor la alocare suma de 46.000 lei centrului de excelenta.pdf (121 KB)
Descarca hotararea nr 06 din 2016 referitor la aprobare clasificare strazi si drum de exploatare in drum judetean.pdf (118 KB)
Descarca hotararea nr 07 din 2016 referitor la aprobare indicatori tehnico-economici la obiectivul de investitii DC 1A Bals-Spineni.pdf (119 KB)
Descarca hotararea nr 08 din 2016 referitor la aprobarea anularii majorarilor de intarziere in cota de 73,3%.pdf (119 KB)
Descarca hotararea nr 09 din 2016 referitor la aprobare plan de actiuni si lucrari de interes comunitar pentru anul 2016.pdf (109 KB)
Descarca hotararea nr 10 din 2016 referitor la stabilire situatii deosebite in vederea acordarii ajutoarelor de urgenta.pdf (111 KB)
Descarca hotararea nr 11 din 2016 referitor la aprobare trei loturi teren in suprafata de 304 mp.pdf (137 KB)
Descarca hotararea nr 12 din 2016 referitor la aprobare organigrama, stat de functii si structura organizatorica spital Bals.pdf (126 KB)
Descarca hotararea nr 13 din 2016 referitor la transmiterea unui autoturism apartinand CL Bals catre Colegiul Tehnic Bals.pdf (110 KB)
Descarca hotararea nr 14 din 2016 referitor la utilizarea fondului de rulment in anul 2016.pdf (123 KB)
Descarca hotararea nr 15 din 2016 referitor la aprobarea buget local.pdf (127 KB)
Descarca hotararea nr 16 din 2016 referitor la aprobare buget credite.pdf (125 KB)
Descarca hotararea nr 17 din 2016 referitor aprobare buget institutii finantate partial sau integral din venituri proprii.pdf (122 KB)
Descarca hotararea nr 18 din 2016 referitor la aprobare dare in administrare fond locativsi fisa de calcul chirie lunara.pdf (119 KB)
Descarca hotararea nr 19 din 2016 referitor la aprobarea concesionarii unei suprafete de teren de 24 mp situata in Bals,str.N.B. ,intre blocurile A si B.pdf (125 KB)
Descarca hotararea nr 20 din 2016 referitor la aprobarea concesionarii unei suprafete de teren de 10mp situata in Bals,str.N.B. ,intre blocurile A si B.pdf (128 KB)
Descarca hotararea nr 21 din 2016 referitor la aprobarea concesionarii unei suprafete de teren de 86mp situata in Bals,str.N.B. ,nr.195.pdf (129 KB)
Descarca hotararea nr 22 din 2016 referitor la aprobarea concesionarii unei suprafete de teren de395 mp situata in Bals,str.N.B. ,nr.195.pdf (129 KB)
Descarca hotararea nr 23 din 2016 referitor la aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 16 mp situata in Bals,str.Libertatii.pdf (122 KB)
Descarca hotararea nr 24 din 2016 referitor la aprobarea cuantumului chiriei lunare pe mp pentru titularii contractelor de inchiriere la blocul ANL.pdf (119 KB)
Descarca hotararea nr 25 din 2016 referitor la modificare HCL nr.9530.09.2014.pdf (114 KB)
Descarca hotararea nr 26 din 2016 referitor la stabilire cota anuala a pierderilor de apa din sistem pentru serviciul public de apa si canalizare.pdf (120 KB)
Descarca hotararea nr 27 din 2016 referitor la stabilire cota de dezvoltare pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare.pdf (120 KB)
Descarca hotararea nr 28 din 2016 referitor la aprobarea repartizarii profitului realizat in 2015 de SC APA CANAL OLTETUL SRL Bals.pdf (129 KB)
Descarca hotararea nr 30 din 2016 referitor la alegerea presedintelui de sedinta.pdf (133 KB)
Descarca hotararea nr 31 din 2016 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei Modernizare si reabilitare strazi in orasul Bals.pdf (121 KB)
Descarca hotararea nr 32 din 2016 referitor la acceptare ca membri in asociatia intercomunitara oltul a consiliilor locale.pdf (90 KB)
Descarca hotararea nr 33 din 2016 referitor la semnarea contractului cu Banca de Export Import a Romaniei EXIMBANK SA, garantii si persoane imputernicite.pdf (143 KB)
Descarca hotararea nr 34 din 2016 referitor la aprobarea contului de executie a bugetului local la data de 31.012.2015 (118 KB)
Descarca hotararea nr 35 din 2016 referitor la aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor publice la 31.012.2015 (117 KB)
Descarca hotararea nr 36 din 2016 referitor la rectificare bugetara (120 KB)
Descarca hotararea nr 37 din 2016 referitor la aprobare incasare in cota parte de 20% din veniturile percepute cu titlu de chirie de unitatile subordonate CL Bals (118 KB)
Descarca hotararea nr 38 din 2016 referitor la aprobarea contului de executie a bugetului local (150 KB)
Descarca hotararea nr 39 din 2016 referitor la aprobare cont de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii (150 KB)
Descarca hotararea nr 42 din 2016 referitor la aprobarea ROF Biblioteca oraseneasca (133 KB)
Descarca hotararea nr 43 din 2016 referitor la aprobare program local pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte (164 KB)
Descarca hotararea nr 44 din 2016 referitor la stabilire cota de dezvoltare pentru serviciul public de apa si de canalizare (162 KB)
Descarca hotararea nr 45 din 2016 referitor la rectificare buget local (157 KB)
Descarca hotararea nr 46 din 2016 referitor la indreptare erori materiale privind utilizarea fondului de rulment (158 KB)
Descarca hotararea nr 47 din 2016 referitor la revocare hotarare consiliu local nr 41 adoptata in sedinta ordinara din data de 27.04.2016 (149 KB)

Sari la conținut