Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hotărâri 2015

Descarca Hotararea nr 01 referitor aprobare buget local de venituri si cheltuieli pe anul 2015.pdf (39 KB)
Descarca Hotararea nr 02 referitor la aprobare buget institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii.pdf (38 KB)
Descarca Hotararea nr 03 referitor la aprobarea finanţării proiectului “PROGRAM DE ASISTEŢĂ ANTREPRENORIALA PETNRU ELEVI”.pdf (59 KB)
Descarca Hotararea nr 04 referitor la aprobare organigrama ,structura , stat fubctii Spitalul Bals.pdf (17 KB)
Descarca Hotararea nr 05 referitor infiintare societate APA CANAL OLTETUL.pdf (36 KB)
Descarca Hotararea nr 06 referitor aprobare studiu oportunitate serviciu public alimentare apa si canalizare.pdf (25 KB)
Descarca Hotararea nr 08 referitor la constituire comisie evaluare oferte pt. concesionare serv. apa -canal.pdf (21 KB)
Descarca Hotararea nr 09 referitor la continuitatea furnizarii serviciului public de alimentare cu apa.pdf (47 KB)
Descarca Hotararea nr 10 referitor utilizarea fondului de rulment pe anul 2015.pdf (16 KB)
Descarca Hotararea nr 11 referitor la aprobare cont executie credite interne la 31.12.2014.pdf (15 KB)
Descarca Hotararea nr 12 referitor aprobare cont executie buget local la 31.12.2014.pdf (15 KB)
Descarca Hotararea nr 13 referitor la aprobare cont executie buget institutii finantate integral sau partial din fonduri proprii.pdf (15 KB)
Descarca Hotararea nr 14 referitor decontare contravaloare naveta cadre didactice.pdf (40 KB)
Descarca Hotararea nr 15 referitor la alocare 31.000 lei accesare fonduri europene Scoala Gimnaziala 1.pdf (16 KB)
Descarca Hotararea nr 16 referitor alocare 31.500 lei pt. accesare fonduri europene Liceul Teoretic Petre Pandrea.pdf (16 KB)
Descarca Hotararea nr 17 referitor la alocare 14.469 lei pt.accesare fonduri europene.pdf (16 KB)
Descarca Hotararea nr 18 referitor alocare14.479 lei accesare fonduri europene Colegiul Tehnic Bals.pdf (16 KB)
Descarca Hotararea nr 19 referitor la alegerea presedintelui de sedinta.pdf (15 KB)
Descarca Hotararea nr 20 referitor la stabilire comisie concurs ocupare post vacant consilier juridic Consiliu Local.pdf (15 KB)
Descarca Hotararea nr 21 referitor revocare HCL nr. 120 din 18.12.2014.pdf (19 KB)
Descarca Hotararea nr 22 referitor la modificare HCL nr. 115 din 18.12.20114.pdf (19 KB)
Descarca Hotararea nr 23 referitor alocare 67.000 lei pentru Centrul de Excelenta la nivelul orasului Bals.pdf (39 KB)
Descarca Hotararea nr 66 referitor aprobare cont executie al bugetului local la 31.03.2015.pdf (38 KB)
Descarca Hotararea nr 67 referitor la aprobare cont de executie al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.pdf (38 KB)
Descarca Hotararea nr 68 decontare contravaloare naveta cadre didactice.pdf (39 KB)
Descarca Hotararea nr 69 referitor aprobare documentatie tehnico-economica si finantare 478.403 lei pt. Modernizare Cresa 1.pdf (39 KB)
Descarca Hotararea nr 70 referitor aprobare comisie si cheltuieli privind organizare si desfasurare Festival ,,Pomul Vietii ,,.pdf (56 KB)
Descarca Hotararea nr 71 referitor aprobare documentatiei tehnico-economica pt. ,,Construire sarpanta cladire Colegiul Tehnic Bals.pdf (38 KB)
Descarca Hotararea nr 72 referitor la exprimarea intentiei de a nu cumpara suprafata de teren 2079 mp.pdf (30 KB)
Descarca Hotararea nr 73 referitor aprobare metodologie de facturare si repartizare pe proprietari individuali.pdf (38 KB)
Descarca Hotararea nr 74 referitor aprobare documentatie tehnico-economica si finantare 50.000 lei ,, Retea aspersoare irigat spatii verzi.pdf (39 KB)
Descarca Hotararea nr 75 referitor la aprobare infiintare societate comerciala APA CANAL OLTETUL SRL.pdf (46 KB)
Descarca hotararea nr 76 din 2015 referitor decontare naveta cadre didactice.pdf (48 KB)
Descarca hotararea nr 77 din 2015 referitor revocare hcl nr.47,49,50 din 26.03.2015.pdf (47 KB)
Descarca hotararea nr 78 din 2015 referitor la modificare hcl nr.3,15,16,17,18 din 26.02.2015.pdf (62 KB)
Descarca hotararea nr 80 din 2015 referitor la alegerea presedintelui de sedinta.pdf (81 KB)
Descarca hotararea nr 81 din 2015 referitor la decontarea contravalorii navetei cadrelor didactice.pdf (49 KB)
Descarca hotararea nr 82 din 2015 referitor revocare hcl nr.53,54,55,56,57,58,64.pdf (48 KB)
Descarca hotararea nr 83 din 2015 referitor la revocare hcl 79.pdf (39 KB)
Descarca hotararea nr 84 din 2015 referitor modificare hcl 43,44,45,46,48.pdf (59 KB)
Descarca hotararea nr 85 din 2015 referitor la incadrare consilier juridic.pdf (40 KB)
Descarca hotararea nr 86 din 2015 referitor la acceptare membri in asociatia oltul.pdf (67 KB)
Descarca hotararea nr 87 din 2015 referitor latrecerea din domeniul public al orasului Bals in domeniul public al judetului Olt.pdf (48 KB)
Descarca hotararea nr 88 din 2015 referitor la transformare patru posturi vacante.pdf (45 KB)
Descarca hotararea nr 89 din 2015 referitor la aprobare decontare contravaloare naveta cadre didactice.pdf (124 KB)
Descarca hotararea nr 90 din 2015 referitor la aprobare documentatie tehnico-economica pt. construire adapost caini fara stapan.pdf (150 KB)
Descarca hotararea nr 91 din 2015 referitor la aprobare documantatie tehnico-economica pt.reabilitare piata centrala.pdf (151 KB)
Descarca hotararea nr 92 din 2015 referitor la aprobare cont de executie al bugetului local la data de 30.06.2015.pdf (146 KB)
Descarca hotararea nr 93 din 2015 referitor la aprobarea contului de executie al bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din veni.pdf (133 KB)
Descarca hotararea nr 94 din 2015 referitor la aprobarea contractarii unui imprumut in suma de 7.000.000 lei.pdf (154 KB)
Descarca hotararea nr 95 din 2015 referitor la aprobare crestere salariala.pdf (118 KB)
Descarca hotararea nr 96 din 2015 referitor la decontare naveta cadre didactice.pdf (22 KB)
Descarca hotararea nr 97 din 2015 referitor la rectificare buget anul 2015.pdf (26 KB)
Descarca hotararea nr 98 din 2015 referitor la stabilire chirie speciala ocazionala pentru balciul anual desfasurat in Bals.pdf (39 KB)
Descarca hotararea nr 99 din 2015 referitor la concesionare fara licitatie publica a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical.pdf (28 KB)
Descarca hotararea nr 100 din 2015 referitor la completare inventar domeniu public si insusire inventar bunuri imobile care alcatuiesc domeniul privat al orasului Bals.pdf (34 KB)
Descarca hotararea nr 101 din 2015 referitor la alegerea presedintelui de sedinta.pdf (52 KB)
Descarca hotararea nr 102 din 2015 referitor la virari de credite trim III intre capitole bugetare.pdf (95 KB)
Descarca hotararea nr 103 din 2015 referitor la aprobare organigrama S. APA CANAL OLTETUL SRL Bals.pdf (87 KB)
Descarca hotararea nr 104 din 2015 referitor la stabilire preturi apa si canalizare.pdf (128 KB)
Descarca hotararea nr 105 din 2015 referitor la acceptare de noi membri in asociatia intercomunitara OLTUL.pdf (85 KB)
Descarca hotararea nr 106 din 2015 referitor la desemnare consilieri locali in CA din scoli.pdf (78 KB)
Descarca hotararea nr 107 din 2015 referitor la indreptare eroare materiala.pdf (94 KB)
Descarca hotararea nr 108 din 2015 privind redristibuirea sumei de 175.000 lei intre unitatile de invatamant.pdf (101 KB)
Descarca hotararea nr 109 din 2015 privind organizarea si desfasurarea celei de-a VII a editii a Festivalului Toamnei.pdf (101 KB)
Descarca hotararea nr 110 din 2015 referitor la indreptare eroare materiala.pdf (81 KB)
Descarca hotararea nr 111 din 2015 referitor la rectificare buget local 2015.pdf (96 KB)
Descarca hotararea nr 112 din 2015 referitor la aprobarea contului de executie al bugetului local la 30.09.2015.pdf (86 KB)
Descarca hotararea nr 113 din 2015 referitor la aprobare cont de executie al bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 30.09.2015.pdf (86 KB)
Descarca hotararea nr 114 din 2015 referitor la numirea persoanelor care vor tine evidenta registrului datoriei publice si registrului de evidenta a garantiilor locale al orasului Bals.pdf (81 KB)
Descarca hotararea nr 115 din 2015 referitor la continuitatea furnizarii serviciului public de alimentare cu energie termica de catre SC APA CANAL OLTETUL SRL BALS catre LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA.pdf (96 KB)
Descarca hotararea nr 116 din 2015 referitor la aprobarea pretului pentru furnizarea energiei termice LICEULUI TEORETIC PETRE PANDREA.pdf (93 KB)
Descarca hotararea nr 117 din 2015 referitor la aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015.pdf (79 KB)
Descarca hotararea nr 118 din 2015 referitor la transformarea postului contractual, inspector de specialitate- Compartiment Protectia Mediului din Statul de Functii al aparatului de specialitate al primarului.pdf (81 KB)
Descarca hotararea nr 119 din 10.11.2015 referitor la stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale.pdf (130 KB)
Descarca hotararea nr 120 din 10.11.2015 referitor la aprobare modificare stat de functii al Spitalului Orasenesc Bals.pdf (138 KB)
Descarca hotararea nr 132 din 2015 privind rectificare bugetara si virari de credite.pdf (175 KB)
Descarca hotararea nr 133 din 2015 referitor la rectificare bugetara.pdf (139 KB)
Descarca hotararea nr 134 din 2015 referitor la aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 18.12.2015.pdf (101 KB)
Descarca hotararea nr 135 din 2015 referitor la aprobarea contului de executie al bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 18.12.2015.pdf (102 KB)
Descarca hotararea nr 136 din 2015 referitor la aprobarea prelungirii PUG.pdf (103 KB)
Descarca hotararea nr 137 din 2015 referitor la aprobarea calendarului manifestarilor cultural artistice.pdf (105 KB)
Descarca hotararea nr 138 din 2015 referitor la modificarea unui post vacant-functie publica.pdf (117 KB)
Descarca hotararea nr 139 din 2015 referitor la aprobare crestere salariala.pdf (104 KB)
Descarca hotararea nr 140 din 2015 referitor la numire presedinte de sedinta.pdf (142 KB)
Descarca hotararea nr 141 din 2015 referitor la rectificare buget local.pdf (153 KB)

Sari la conținut