Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hotărâri 2014

Descarca hotararea nr 1 din 2014.pdf (98 KB)
Descarca hotararea nr 2 din 2014 referitor la obligatiile unor proprietari de imobile pt. evitarea unor accidente provocate de caderea zapezii si a turturilor de gheata.pdf (98 KB)
Descarca hotararea nr 3 din 2014 referitor la aprobarea planului de activitati al svsu pe anul 2014.pdf (122 KB)
Descarca hotararea nr 4 din 2014 referitor la aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe 2014 din cadrul primariei bals.pdf (127 KB)
Descarca hotararea nr 5 din 2014 referitor indreptare eroare materiala strecurata in hcl 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144din decembrie 2013.pdf (88 KB)
Descarca hotararea nr 6 din 2014 referitor la aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna decembrie 2013.pdf (93 KB)
Descarca hotararea nr 7 din 2014 referitor la aprobare proiect buget local de venituri si cheltuieli pe 2014.pdf (83 KB)
Descarca hotararea nr 8 din 2014 referitor la aprobarea proiectului bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii.pdf (82 KB)
Descarca hotararea nr 9 din 2014 referitor la aprobarea proiectului creditelor interne si externe pe anul 2014.pdf (82 KB)
Descarca hotararea nr 10 din 2014 referitor aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea prin concesiune a serv. de iluminat public.pdf (91 KB)
Descarca hotararea nr 11 din 2014 referitor la aprobarea contului de executie al bugetului crediteloe interne si externe la 31.12.2013.pdf (82 KB)
Descarca hotararea nr 12 din 2014 referitor la aprobarea contului de executie al bugetului local la 31.12.2013.pdf (82 KB)
Descarca hotararea nr 13 din 2014 referitor la aprobarea contului de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii la 31.12.2013.pdf (85 KB)
Descarca hotararea nr 14 din 2014 referitor la utilizarea fondului de rulment in anul 2014.pdf (82 KB)
Descarca hotararea nr 15 din 2014 referitor la alegerea presedintelui de sedinta pe 3 luni.pdf (84 KB)
Descarca hotararea nr 16 din 2014 ref aderarea orasului bals la asociatia romana a localitatilor centre de ceramica populara.pdf (98 KB)
Descarca hotararea nr 17 din 2014 ref indreptare eroare materiala prin omisiune.pdf (89 KB)
Descarca hotararea nr 18 din 2014 ref aprobare amplasamente pt platformele de colectare deseuri.pdf (110 KB)
Descarca hotararea nr 19 din 2014 referitor la reglementarea circulatiei in piata centrala duminica.pdf (91 KB)
Descarca hotararea nr 20 din 2014 referitor la aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes comunitar pe anul 2014.pdf (113 KB)
Descarca hotararea nr 21 din 2014 referitor la aprobarea planului local de actiune pentru romi pe anul 2014.pdf (168 KB)
Descarca hotararea nr 22 din 2014 referitor decontare naveta pe luna ianuarie 2014.pdf (91 KB)
Descarca hotararea nr 23 din 2014 referitor aprobare rectificare buget local pe 2014.pdf (93 KB)
Descarca hotararea nr 24 referitor la indreptare eroare materiala la hcl nr. 134 din 28.11.2012.pdf (97 KB)
Descarca hotararea nr 25 din 2014 referitor la alocarea sumei de 2200 lei pt tiparire monografiei manastirii mainesti.pdf (92 KB)
Descarca hotararea nr 26 din 2014 referitor la reluare activitate in baza aceluiasi contract de munca a dl cotarcea nicolae.pdf (91 KB)
Descarca hotararea nr 27 din 2014 referitor la aprobarea chiriei pentru titularii de contracte de inchiriere care au varsta de 35 ani de la anl.pdf (135 KB)
Descarca hotararea nr 28 din 2014 referitor modificare anexa 1 la hcl nr.3 din 29.01.2009autorizatie taxi.pdf (144 KB)
Descarca hotararea nr 29 din 2014 referitor la aprobarea organigramei si statului de functii ale spitalului bals.pdf (664 KB)
Descarca hotararea nr 30 din 2014 referitor la decontare naveta pe februarie 2014.pdf (91 KB)
Descarca hotararea nr 31 din 2014 referitor la rectificarea bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii.pdf (92 KB)
Descarca hotararea nr 32 din 2014 referitor la regularizarea veniturilor bugetului local pe 2014.pdf (92 KB)
Descarca hotararea nr 33 din 2014 referitor la aprobarea reactualizarii planului urbanistic general si a regulamentului local de urbanism.pdf (89 KB)
Descarca hotararea nr 34 din 2014 referitor la alocarea sumei de 55.000 lei pentru stimularea elevilor olimpici.pdf (156 KB)
Descarca hotararea nr 35 din 2014 vanzare teren 1990 mp ciresului 100.pdf (93 KB)
Descarca hotararea nr 36 din 2014 referitor la aprobare proiectului infiintare centru cultural orasenesac bals.pdf (85 KB)
Descarca hotararea nr 37 din 2014 referitor la aprobarea contului de executie a creditelor interne si externe la 31.03.2014.pdf (81 KB)
Descarca hotararea nr 38 din 2014 referitor la aprobarea contului de executie al bugetului local la 31.03.2014.pdf (82 KB)
Descarca hotararea nr 39 din 2014 referitor la aprobarea contului de executie al instititiilor finantate din venituri proprii la 31.03.2014.pdf (82 KB)
Descarca hotararea nr 40 din 2014 referitor la prelungirea perioadei de tragere aferenta contractului de linie de credit.pdf (82 KB)
Descarca hotararea nr 41 din 2014 referitor la aprobarea decontarii contravalorii navetei pe luna martie 2014.pdf (78 KB)
Descarca hotararea nr 42 din 2014 referitor la aprobarea regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al primarului.pdf (86 KB)
Descarca hotararea nr 43 din 2014 referitor la aprobarea documentatiei de atribuire pt initiere procedura concesionare teren de 11 mp in n balcescu nr. 27 37.pdf (372 KB)
Descarca hotararea nr 44 din 2014 referitor la aprobarea documentatiei de atribuire pt initiere procedura concesionare teren de 16 mp in n. balcescu zona turnuri.pdf (366 KB)
Descarca hotararea nr 45 din 2014 referitor la aprobarea documentatiei de atribuire pt initiere procedura concesionare teren de 20 mp in ciresului intersectie cu plopului.pdf (368 KB)
Descarca hotararea nr 46 din 2014 referitor la aprobarea documentatiei de atribuire pt initiere procedura concesionare teren de 50 mp in ciresului.pdf (367 KB)
Descarca hotararea nr 47 din 2014 referitor la aprobarea documentatiei de atribuire pt initiere procedura concesionare teren de 20 mp in ciresului langa podul vechi.pdf (373 KB)
Descarca hotararea nr 48 din 2014 referitor la aprobarea documentatiei de atribuire pt initiere procedura concesionare teren de 6 mp in n.balcescu nr.54 langa bl.p15.pdf (366 KB)
Descarca hotararea nr 49 din 2014 referitor la aprobarea documentatiei de atribuire pt initiere procedura concesionare teren de 50 mp in n.balcescu langa bl.a.pdf (370 KB)
Descarca hotararea nr 50 din 2014 referitor la alegerea presedintelui de sedinta a cl pt 3 luni.pdf (82 KB)
Descarca hotararea nr 51 din 2014 referitor aprobare pret pornire licitatie pt vanzare teren 1990 mp din ciresului 100.pdf (82 KB)
Descarca hotararea nr 52 din 2014 referitor la aprobare comisie si cheltuieli privind organizarea si desfasurarea festivalului pomul vietii.pdf (117 KB)
Descarca hotararea nr 53 din 2014 referitor la aprobarea prelungirii valabilitatii planului urbanistic general al orasului bals.pdf (89 KB)
Descarca hotararea nr 54 din 2014 referitor la aprobarea alocarii sumei de 850.000 lei necesara desfasurarii activitatilor pt prevenirea si interventia la situatii de urgenta.pdf (89 KB)
Descarca hotararea nr 55 din 2014 referitor la suplimentarea sumei necesara stimularii elevilor olimpici.pdf (145 KB)
Descarca hotararea nr 56 din 2014 referitor aprobare rectificare buget local si virari de credite pe anul 2014.pdf (84 KB)
Descarca hotararea nr 57 din 2014 referitor la transportul local public de persoane efectuat cu microbuzul scolar.pdf (88 KB)
Descarca hotararea nr 58 din 2014 referitor la aprobarea statutului orasului bals.pdf (225 KB)
Descarca hotararea nr 59 din 2014 referitor decontare naveta cadre didactice pe luna aprilie 2014.pdf (89 KB)
Descarca hotararea nr 60 din 2014 referitor la aprobare regulament detinere si crestere animale domestice in orasul bals.pdf (88 KB)
Descarca hotararea nr 61 din 2014 referitor la vacantarea locului de consilier local a lui curelea bogdan.pdf (74 KB)
Descarca hotararea nr 62 din 2014 referitor la validarea mandatului de consilier local a domnului zamfira gheorghe.pdf (74 KB)
Descarca hotararea nr 63 din 2014 referitor la inlocuirea domnului curelea bogdan in cadrul comisiilor de specialitate.pdf (75 KB)
Descarca hotararea nr 64 din 2014 referitor la modalitatea de inchiriere a logiilor si balcoanelor.pdf (102 KB)
Descarca hotararea nr 65 din 2014 referitor la vanzarea terenului de 226 mp din n.balcescu nr.193.pdf (168 KB)
Descarca hotararea nr 66 din 2014 referitor la rectificare buget local pe 2014.pdf (83 KB)
Descarca hotararea nr 67 din 2014 referitor la rectificarea bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.pdf (71 KB)
Descarca hotararea nr 68 din 2014 referitor la completarea organigramei si statului de functii a spitalului orasenesc bals.pdf (78 KB)
Descarca hotararea nr 69 din 2014 referitor la aprobare concesionare directa a terenurilor destinate construirii balcoanekor si logiilor.pdf (92 KB)
Descarca hotararea nr 70 din 2014 referitor la aprobare decontare naveta cadre didactice pe lunile mai si iunie 2014.pdf (83 KB)
Descarca hotararea nr 71 din 2014 referitor la aprobare cont executie buget credite interne la 30.06.2014.pdf (71 KB)
Descarca hotararea nr 72 din 2014 referitor la aprobare cont executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii.pdf (73 KB)
Descarca hotararea nr 73 din 2014 referitor aprobare cont executie buget local la 30.06.2014.pdf (72 KB)
Descarca hotararea nr 74 din 2014 referitor la rectificare buget local si virari de credite intre capitole pe 2014.pdf (99 KB)
Descarca hotararea nr 75 din 2014 referitor la alocare 540.000 lei pt. finantare sarpanta liceul teoretic.pdf (73 KB)
Descarca hotararea nr 76 din 2014 referitor la alocare 250.000 lei pt. finantare sarpanta biblioteca oraseneasca bals.pdf (73 KB)
Descarca hotararea nr 77 din 2014 alocare 99.200 lei pt. finantare realizare proiecte tehnice .pdf (72 KB)
Descarca hotararea nr 78 din 2014 referitor la alegerea presedintelui de sedinta.pdf (72 KB)
Descarca hotararea nr 79 din 2014 referitor la aprobare 205.600 lei pt iluminat arhitectural.pdf (73 KB)
Descarca hotararea nr 80 din 2014 alocare 17.480.250 lei pt moderniyare i re3abilitare strazi.pdf (74 KB)
Descarca hotararea nr 81 din 2014 refgeritor la reluarea activitatii dlui cotarcea nicolae.pdf (92 KB)
Descarca hotararea nr 82 din 2014 referitor aprobare strategia de dezvoltare 2014 2020.pdf (93 KB)
Descarca hotararea nr 83 din 2014 referitor rectificare buget si virari credite.pdf (76 KB)
Descarca hotararea nr 84 din 2014 referitor la aprobare taxa ocazionala pt. balci.pdf (90 KB)
Descarca hotararea nr 85 din 2014 referitor la revocarea hcl 65 din 2014.pdf (91 KB)
Descarca hotararea nr 86 din 2014 referitor la includerea in domeniul privat si aprobarea vanzarii suprafetei de 226 mp din n.balcescu nr. 193.pdf (173 KB)
Descarca hotararea nr 87 din 2014 referitor la rectificare buget local si redistribuire sume la unitatile de invatamant.pdf (77 KB)
Descarca hotararea nr 88 din 2014 referitor rectificare buget pe anul 2014.pdf (76 KB)
Descarca hotararea nr 89 din 2014 referitor la decontare naveta cadre didactice.pdf (81 KB)
Descarca hotararea nr 90 din 2014 referitor taxa pt ridicare resturi vegetale.pdf (77 KB)
Descarca hotararea nr 91 din 2014 referitor acceptare ca membru in asociatia intercomunitara oltul a comunelor verguleasa rotunda si deveselu.pdf (82 KB)
Descarca hotararea nr 92 din 2014 referitor la nchiriere spatiu 73.6mp la demisolul primariei bals.pdf (225 KB)
Descarca hotararea nr 93 din 2014 referitor incetare contract munca cotarcea nicolae.pdf (73 KB)
Descarca hotararea nr 94 din 2014 referitor revocare hcl 86 din 28.08.2014.pdf (73 KB)
Descarca hotararea nr 95 din 2014 referitor includere in domeniu privat aprobare vanzare teren 188mp n.balcescu nr.193.pdf (165 KB)
Descarca hotararea nr 96 din 2014 referitor desemnare reprezentati cl in ca si ceac din unitatile de invatamant din bals.pdf (87 KB)
Descarca hotarare 97 din 2014 referitor la organizare si aprobare 80.000 lei festivalul toamnei.pdf (39 KB)
Descarca hotarare 98 din 2014 referitor la aprobare rectificare buget local si virari credite pe 2014.pdf (32 KB)
Descarca hotarare 99 din 2014 referitor la aprobarea contului de executie al bugetului creditelor interne la 30.09.2014.pdf (36 KB)
Descarca hotarare 100 din 2014 referitor abrobare cont executie buget local la 30.09.2014.pdf (36 KB)
Descarca hotarare 101 din 2014 referitor la aprobare cont executie buget institutii publice finantate din venituri propriila 30.09.2014.pdf (36 KB)
Descarca hotarare 102 din 2014 referitor la aprobare decontare contravaloare naveta cadre didactice.pdf (37 KB)
Descarca hotarare 103 din 2014 referitor la alegerea presedintelui de sedinta.pdf (15 KB)
Descarca hotarare 104 din 2014 referitor la la rectificarea bugetului local pe anul 2014.pdf (40 KB)
Descarca hotarare 105 din 2014 referitor aprobare rectificare buget si virari credite pe anul 2014.pdf (27 KB)
Descarca hotarare 106 din 2014 referitor la aprobarea decontarii contravalorii navetei cadrelor didactice.pdf (38 KB)
Descarca hotarare 107 din 2014 referitor la aprobare virari credite.pdf (36 KB)
Descarca hotarare 108 din 2014 referitor la acordare burse elevilor din invatamantul preuniversitar.pdf (37 KB)
Descarca hotarare 109 din 2014 referitor la includerea in domeniul privat si concesionare 8 mp in n.balcescu nr. 209 bl.4g ap.16.pdf (37 KB)
Descarca hotarare 110 din 2014 referitor la includerea in domen iul privat si concesionarea a 20 mp din n.balcescu nr. 26 bl.14 ap1.pdf (37 KB)
Descarca hotarare 111 din 2014 referitor decontare contravaloare naveta cadre didactice.pdf (37 KB)
Descarca hotarare 112 din 2014 referitor la executia conturilor bugetare si de disponibilitati.pdf (36 KB)
Descarca hotarare 113 din 2014 referitor la rectificarea bugetului local pe 2014.pdf (35 KB)
Descarca hotarare 114 din 2014 referitor virari de credite in cadrul bugetului local pe 2014.pdf (36 KB)
Descarca hotarare 115 din 2014 referitor la taxele locale si impizitele pe anul 2015.pdf (227 KB)
Descarca hotarare 116 din 2014 referitor la stabilire chirii pe 2015.pdf (88 KB)
Descarca hotarare 117 din 2014 referitor la stabilirea taxelor speciale la piete targuri si cimitire.pdf (56 KB)
Descarca hotarare 118 din 2014 referitor la aprobare plan de actiuni si lucrari de interes comunitar pentru anul 2015.pdf (48 KB)
Descarca hotarare 119 din 2014 referitor desemnare 2 reprezentati ai cl in ca al spitalului bals.pdf (35 KB)
Descarca hotarare 120 din 2014 permanenta farmacii.pdf (38 KB)
Descarca hotarare 120 din 2014 referitor aprobare rectificare buget local pe anul 2014.pdf (48 KB)
Descarca hotarare 121 din 2014 referitor la aprobare rectificare buget finantat partial sau intagral din venituri proprii.pdf (36 KB)

Sari la conținut