Hotarari din 2019

Mai 2019

33 – 30.05.2019 – HCL referitor la prelungirea termenului privin aprobarea listei de prioritati pentru solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala
32 – 30.05.2019 – HCL referitor la neasumarea organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei
31 – 30.05.2019 – HCL referitor la darea in folosinta gratuita catre O.C.P.I. Olt a unui spatiu , aflat in domeniul public al orasului Bals
30 – 30.05.2019 – HCL referitor la darea acordului de principiu  privind preluarea in domeniul public al orasului Bals a unei parti dintr-un imobil situat in domeniul public al judetului Olt
29 – 30.05.2019 – HCL referitor la introducerea in domeniul privat al orasului Bals a unei suprafete de teren
28 – 30.05.2019 – HCL referitor la aprobare comisie si cheltuieli privind organizarea si desfasurarea festivalului etnofolcloric ”POMUL VIETII ”
27 – 30.05.2019 – HCL referitor la acordarea unor premii familiilor care aniverseaza cel putin 50 de ani de casatorie neintrerupta , in anul 2019
26 – 30.05.2019 – HCL referitor la modificarea listei de investitii a orasului Bals pe anul 2019
25 – 30.05.2019 – HCL referitor la aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral asu partial din venituri proprii la 31.03.2019
24 – 30.05.2019 – HCL referitor la aprobarea contului de executie a bugetului local la 31.03.2019
23 – 30.05.2019 – HCL referitor la aprobarea contului de executie a bugetului creditelor interne pe anul 2018
22 – 30.05.2019 – HCL referitor la aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral asu partial din venituri proprii pe anul 2018
21 – 30.05.2019 – HCL referitor la aprobarea contului de executie a bugetului local pe anul 2018
20 – 16.05.2019 -HCL referitor la aprobarea devizului actualizat privind proiectului  ” Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Spitalul Orasenesc Bals “
19 – 16.05.2019 – HCL referitor la alocarea sumei de 400 000 pentru  finantare Centru de Excelenta
18 – 16.05.2019 – HCL  referitor la aprobarea proiectului de buget al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri  propri pe anul 2019

17 – 16.05.2019 – HCL referitor la aprobarea proiectului de buget local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

16 – 16.05.2019 – HCL referitor la utilizarea excedentului anual in anul 2019

Aprilie 2019

15 – 24.04.2019 HCL referitor la acceptare ca membru in ADI OLTUL A UAT Milcov
14 – 24.04.2019 HCL referitor la prelungire termen privind aprobare lista de prioritati
13 – 14.04.2019 HCL referitor la indexare tablou taxe si impozite

Martie 2019

12 – 28.03.2019 HCL referitor la alegere presedinte de sedinta
11 – 28.03.2019 HCL referitor la majorare alocatie de hrana
10 – 28.03.2019 HCL referitor la suplimentare locuri de asteptare taxi
09 – 07.03.2019 HCL referitor la completarea HCL Bals nr.102 din 11.12.2018

Februarie 2019

08 – 27.02.2019 HCL referitor la acordare autorizatii de taxi
07 – 27.02.2019 HCL referitor la majorare tarif taxi
06 – 27.02.2019 HCL referitor la actualizare chirie ANL

Ianuarie 2019

05 – 30.01.2019 HCL referitor la aprobare normative de cheltuieli
04 – 30.01.2019 HCL referitor la aprobare numar maxim de asistenti sociali pentru persoanele cu handicap grav
03 – 30.01.2019 HCL referitor la aprobare plan de actiuni sau lucrari de interes local 2019
02 – 30.01.2019 HCL referitor la aprobare retea scolara 2019-2020

 – anexa la HCL nr. din 30.01.2019 – reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular cu personalitate juridica si a structurilor subordonate in anul 2019-2020

01 – 30.01.2019 HCL referitor la virari de credite in cadrul bugetului local pe anul 2018