Anunțuri utile

20.09.2021

Anunț – examen/concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior al funcționarilor publici, 21.10.2021

 • 1 post inspector – Comp. Evidența Persoanelor
 • 1 post consilier achiziții publice – Comp. Dezvoltare Locală și Achiziții Publice
 • 1 post consilier juridic – Comp. Oficiul Juridic
 • 1 post inspector – Serv. Asistență Socială

Anunț – concurs pentru ocuparea unui post vacant contractual perioadă nedeterminată, 12.10.2021

 • 1 post referent II – Sector Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Cimitirelor

10.08.2021Important

 • Având în vedere apariția , la nivelul județului Olt, a cazurilor de persoane infectate cu virusul West Nile (transmis prin înțepătura de țânțar), vă comunicăm faptul ca în ziua de 12 august 2021, începand cu ora 22,00, la nivelul orașului Balș se va proceda la acțiunea de dezinfecție cu o firmă specializată și autorizată în DDD (dezinfecție-dezinsecție-deratizare).
 • Pentru buna desfășurare a acestei activități și pentru a preântâmpina evenimente neplăcute, vă rugăm ca pe perioada desfășurșrii acțiunii să evitați să ieșiți din incinte și imobile în zona/strada în care se face dezinfecția.

05.08.2021 – Anunț – ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții de execuție :

23.07.2021Anunț – În atenția chiriașilor cu destinația de locuințe sociale din orașul Balș, str. N. Bălcescu, Nr. 135A, Bl. T7

22.07.2021 – Rezultat proba scrisă, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, 22.07.2021

15.07.2021Anunț privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcții publice de execuție în cadrul Primăriei Balș

14.07.2021 – Rezultat final, concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, 08.07.2021

1 post Șef centru – Creșa Nr. 1 Balș

13.07.2021 – Rezultat proba interviu, concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant pe perioada nedeterminată, 08.07.2021

13.07.2021 – Rezultat selecție dosare, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție:

12.07.2021 – Rezultat final, concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant pe perioada nedeterminată, 06.07.2021 

09.07.2021 – Rezultat proba interviu, concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant pe perioada nedeterminată, 06.07.2021 

08.07.2021 – Rezultat proba scrisă, concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant pe perioada nedeterminată,08.07.2021

06.07.2021 – Rezultat proba scrisă, concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant pe perioada nedeterminată, 06.07.2021 

01.07.2021 – Rezultat selecție dosare, concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant pe perioada nedeterminată, 08.07.2021

29.06.2021 – Rezultat selecție dosare, concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant pe perioada nedeterminată, 06.07.2021 

22.06.2021 – Anunț –  Primăria orașului Balș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  a două funcții publice de execuție vacante, 22.07.2021

15.06.2021 – Anunț –  Primăria orașului Balș organizează concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant pe perioada nedeterminată, 08.07.2021

11.06.2021 – Anunț – Primăria orașului Balș organizează concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant pe perioada nedeterminată, 06.07.2021 

31.05.2021Anunț important

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL OLT

28.05.2021Anunț important

              În ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Balș din data de 27.05.2021 a fost aprobată HCL nr. 57/27.05.2021 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri întreprinderilor care au calitatea de contribuabili și care își desfășoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a orașului Balș, în vederea atragerii de investiții, creării de noi locuri de muncă și susținerii dezvoltării economice durabile în orașul Balș.

            În baza acestei hotărâri se acordă reducere la plata impozitului pe clădiri și teren între 10-30% în funcție de valoarea investiției și numărul de personal mediu angajat, în anii fiscali 2021-2024, conform procedurii anexate.

Procedură privid SCHEMA LOCALĂ DE AJUTOR DE MINIMIS 

20.05.2021

19.05.2021

13.05.2021

12.05.2021

11.05.2021

10.05.2021

06.05.2021

26.04.2021

23.04.2021

19.04.2021

14.04.2021

13.04.2021

12.04.2021

09.04.2021

08.04.2021

02.04.2021

31.03.2021

30.03.2021

24.03.2021

23.03.2021

Anunț – rezultate finale – concurs din data de 17.03.2021

 • inspector de specialitate debutant – Serviciul Asistență Socială
 • muncitor calificat – Serviciul Gospodărire Urbană

22.03.2021

Anunț – rezultate proba interviu – concurs din data de 17.03.2021

 • inspector de specialitate debutant – Serviciul Asistență Socială
 • muncitor calificat – Serviciul Gospodărire Urbană

17.03.2021

16.03.2021

15.03.2021

Anunț privind anularea accesoriilor (majorărilor) aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020.

12.03.2021

11.03.2021

10.03.2021

 • Anunț –  Instituția Prefectului – Județul OLT- Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități Copii și Adopții în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă implementează proiectul: ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” Cod MySMIS 2014+ 130164, cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.1. Creşterea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu nivel redus de educaţie

08.03.2021

03.03.2021

02.03.2021

01.03.2020

26.02.2021

25.02.2021

24.02.2021

23.02.2021

22.02.2021

16.02.2021

Anunț important – Taxe și impozite

05.02.2021

Anunț –  recrutare asistenți medicali pentru desfășurarea procesului de vaccinare împotriva COVID-19  din centrul de vaccinare din orașul Balș.

01.02.2021

28.01.2021

26.01.2021

25.01.2021

22.01.2021

21.01.2021

Rezultate obtinute la proba scrisa a concursul din data de 21.01.2021

18.01.2021

14.01.2021

13.01.2021

11.01.2021

04.01.2021

29.12.2020 – Organizare concurs recrutare

10.12.2020 – Organizare concurs recrutare

03.12.2020

Taxe și Impozite

17.11.2020

12.12.2020

10.11.2020

09.11.2020 – Dispozitie – referitor la; delimitarea, numerotarea si stabilirea sectiilor de votare din orasul Bals, jud. OLT,pentru alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din 06.12.2020 

04.11.2020

03.11.2020 – Comitetul Judetean Pentru Situatii de  Urgenta Olt – Hotararea nr. 51

30.10.2020 – Ordin privind constatarea condițiilor legale de  constituire a Coniliul Local al orașului Balș

28.10.2020

❗️INFORMARE
ℹ️În zilele de 3 și 5 noiembrie, se intrerupe furnizarea de energie electrică, în intervalul 8:30-16:30, în Balș (cartierele Măinești, Spineni și strada Popa Șapcă).
✅Lucrare: Relocare rețele MT Drum expres.
Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
 

26.10.2020

22.10.2020 – DISTRIBUIRE MĂȘTI DE PROTECȚIE GRATUITE

Este posibil ca imaginea să conţină: text care spune „ANUNȚ”

Începând de luni, 26 octombrie 2020, la sediul Primăriei Balș, se procedează la DISTRIBUIREA MĂȘTILOR DE PROTECȚIE GRATUITE, conform OUG 78/2020.
Orar ridicare: 9.00-11.30
❗️❗️❗️Acestea sunt destinate:
1️⃣ – Persoanelor cu venit minim garantat cf. Lg.416/2001
2️⃣ – Beneficiarilor de alocație pentru susținerea familiei cf. Lg.277/2010
3️⃣ – Beneficiarilor de indemnizație socială cf OUG 6/2009, cu venituri sub 704 lei
4️⃣ – Persoanelor încadrate în grad de handicap, care realizează venituri exclusiv din prestații sociale prevăzute la art.42 și 58 din Lg. 448/2006
✅Tabelele cu beneficiarii vor fi afișate la sediul Primăriei Balș.
 

16.09.2020 – Informarea publicului privind masurile de Securitate in exploatare si comportamentul in caz de accident.

12.09.2020 –Dispozitie referitoare la delimitarea,numerotarea si stabilirea sectiilor de votare din orasul Bals

08.09.2020 – Primăria Orașului Balș – Consultare publică privind actualizare PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.)

02.09.2020 – Anunt – Ocupare fara concurs pe perioada determinata a unui post de medic specialist si unui post medic dentist

02.09.2020 – Anunt – Concesionare prin licitatie publica

29.07.2020 – Anunt de concesionare a imobilului-teren si constructii nefinalizate in suprafata de 2319 mp , prin licitatie publica deschisa , situat in orasul Bals , strada Petre Pandrea, nr. 2B, jud. Olt .

09.07.2020 – Anunt – Strategia Integrata de Dezvoltare a Orasului Bals pentru perioada 2021-2027

07.07.2020 – ANUNT VANZARE TEREN IN SUPRAFATA DE 42 MP PRIN LICITATIE PUBLICA

27.05.2020 – Informare  – privind Persoanele Fizice Autorizate , Intreprinderile Individuale , Intreprinderile Familiale ,Persoane Fizice Independente  si profesii liberale P F care au intrerupt activitatea desfasurata pe raza orasului Bals , ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-Cov-2 .

27.05.2020 – Proces verbal de afisare a rezultatelor obtinute la examenul de promovare in grad profesional din data de 25.05.2020

26.05.2020 – Proces verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba interviuu la examenul din data de 25.05.2020 

25.05.2020 – Proces verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba scrisa la examenul din data de 25.05.2020

15.05.2020 – Proces verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba de selectie a dosarelor pentru examenul de promovare in grad profesional

15.05.2020 – Model – declaratie pe proprie raspundere – stare alerta

11.05.2020 – Instructiuni proprii de securitate si sanatate în muncă pentru – Măsuri prevenție de limitare a infectiei cu covid 19

11.05.2020 – Informare cu privire la obligatia cetatenilor de autogospodarire

27.04.2020 – Anunt prelungire termen de depunere oferte pentru servicii de creditare

24.04.2020 – Anunt – Examen/concurs pentru promovare functionari publici

22.04.2020 – Ziua Pământului o sărbătoare pentru noi toți

În fiecare an, din 1970 încoace, data de 22 aprilie este marcată de Ziua Pământului, un evenimentul sărbătorit la nivel internațional.

08.04.2020 – Informare – Procedura operațională cod : PO 2

06.04.2020 – Anunt prelungire termen de depunere oferte pentru servicii de creditare

01.04.2020Informare Societatea Nationala de Medicina Familiei

Pentru orice vizita la medicul de familie este indicata o programare telefonica !

30.03.2020– Ordonanța militară nr. 4 din 29.03.2020

28.03.2020 – INFORMARE

 • Declaraţia pe proprie răspundere şi adeverinţa de la angajator se pot completa şi online. Formular OFICIAL la adresa https://formular.sts.ro/

26.03.2020 – INFORMARE 

24.03.2020 – ORDONANȚA MILITARĂ NR. 3

24.03.2020 –  I N F O R M A R E

 • ❗️Daca aveti cunostinta de persoane de peste 65 de ani, fara sustinatori sau alta forma de ajutor, va rugam sa contactati Primaria orasului Bals, pentru a le putea asigura sprijin in vederea minimalizarii expunerii lor in afara locuintelor.
 • ❗️Va rugam sa ne transmiteti numele, prenumele, varsta, domiciliul, date de contact, daca stiti cu ce fel de probleme se confrunta.
 • ❗️Puteti lua legatura cu noi la:
  telefon: 0249 450 071
 • telefon: 0249 450 145
 • telefon mobil: 0735 186 436
 • telefon mobil: 0747 128 625
 • email secretariat: secretariat@primariabals.eu
  email SVSU: svsu@primariabals.eu
  direct pe Messenger Facebook: Primaria orasului Bals

23.03.2020 – Informare privind eliberarea actelor de identitate

22.03.2020 – Avertizare ISU –  Cod Portocaliu de viscol

22.03.2020- Ordonanta militara nr._2_din_21_martie_2020

20.03.2020   Informare privind COVID-19

Ghid cumpărături

Ghid autoizolare

19.03.2020 COMUNICAT –  Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului COVID-19 

16.03.2020 – Rezultat verificare dosare de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de medic specialist – specialitatea medic de familie

16.03.2020 – ANUNT- Suspendare eliberare documente APIA

16.03.2020 – Rezultate obtinute la proba interviu din data de 13.03.2020

13.03.2020 – Anunt recrutare medic dentist cu norma intreaga

12.03.2020

Târgul și piața se vor închide la Balș

Avand in vedere Hotararea nr.5 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Olt din 10.03.2020, prin care se adopta unele masuri privind prevenirea raspandirii COVID-19, s-a dispus inchiderea tuturor targurilor si pietelor orasenesti, pana pe data de 1.04.2020, cu posibilitatea de prelungire, in functie de evolutia fenomenului.

Este posibil ca imaginea să conţină: copac, cer şi în aer liber

11.03.2020

         Primaria orasului Bals recomanda ca, incepand cu 11 martie 2020 si pana pe 31 martie 2020, accesul in sediul institutiei sa se faca numai pentru cazuri urgente, pentru limitarea riscului de expunere la COVID-19. Aceste masuri sunt necesare in scop preventiv.
In aceasta perioada, reamintim cetatenilor cele patru variante de comunicare:

• Prin email, la adresa secretariat@primariabals.eu
• Prin telefon, la numarul 0249 450 145
• Prin fax, la numarul 0249 450 140
• Prin posta, la adresa strada Nicolae Balcescu, nr.14.

In situatiile in care este necesara prezenta fizica a solicitantului la sediul institutiei, se va avea in vedere mentinerea distantei de cel puțin 1 metru fata de celelalte persoane din incinta.

Va multumim pentru intelegere!

Este posibil ca imaginea să conţină: text care spune „ATENTIE!”

10.03.2020 –Proces verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba scrisa a concursului din data de  10.03.2020

03.03.2020 -ANUNT – servicii de acordare credit bancar

02.03.2020 – Anunt – organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist cu norma intreaga – specialitatea medicina de familie la Cabinetul medical scolar nr. 1 , perioada nedeterminata

02.03.2020 – Rezultate obtinute la proba de selectie a dosarelor pentru concursul din data de 02.03.2020 

17.02.2020 – Organizare concurs recrutare 

27.01.2020 – Anunt privind incheierea contractelor de inchiriere pentru cei 42 solicitanti de locuinta sociala – bloc T7

17.91.2020 Rezultat obtinut la proba interviu a concursului din data de 14.01.2020

14.01.2020 Rezultat obtinut la proba scrisa a  concursului din data de  14.01.2020

08.01.2020 Proces verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba de selectie a dosarelor pentru concursul din data de 14.01.2020

08.01.2020  Anunt – In atentia chiriasilor ANL

23.12.2019  ANUNT ISU

23.12.2019  ANUNT PRELUNGIRE DEPUNERE DOSARE CONCURS 14.01.2020

16.12.2019 – Organizare concurs recrutare

13.12.2019 – Proces verbal de afisare a rezultatelor la proba interviu din data de 12.12.2019 (asistent medical , ingrijitoare copii)

                     – Proces verbal de afisare a rezultatelor finale la concursul din data de 09.12.2019 (asistent medical , ingrijitoare copii)

                     – Proces verbal de afisare a rezultatelor finale la concursul din data de 09.12.2019 (ajutor bucatar , spalatoreasa )

12.12.2019 – Proces verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba interviu din data de 12.12.2019 (ajutor bucatar , spalatoreasa)

10.12.2019 – Proces verbal de afisare a rezultatelor la proba scrisa a concursului din data de 09.12.2019 (asistent medical , ingrijitoare copii )

09.12.2019 – Proces verbal de afisare a rezultatelor la proba scrisa a concursului din data de 09.12.2019 (ajutor bucatar , spalatoreasa )

04.12.2019 – Taxe si Impozite – proces verbal de afisare somatie

27.11.2019 – Proces verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba de slectie a dosarelor pentru concursul din data de 09.12.2019 (ajutor bucatar , spalatoreasa)

27.11.2019 – Proces verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba de selectie a dosarelor pentru concursul din data de 09.12.2019 (asistent medical , ingrijitoare copii)

19.11.2019 – Proces verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba interviu din data de 18.11.2019

18.11.2019 – Proces verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba scrisa a concursului din data de 18.11.2019

15.11.2019 – Anunt cu privire la repartizarea locurilor de  parcare in zona  ”Orasul Nou”  (parc Central – BCR) .

12.11.2019 – Organizare concurs recrutare

11.11.2019 – Proces verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba de selectie dosare a concursului din data de  18.11.2019

18.10.2019 – Organizare concurs recrutare

10.10.2019 – In atentia chiriasilor locuintelor sociale bloc T7

23.09.2019 Proces verbal de afisare a rezultatelor finale la concursul din data de 17.09.2019

20.09.2019 Proces verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba interviu din data de  20.09.2019

17.09.2019 Proces verbal de afisare a rezultatelor obtinute la proba scrisa a concursului din data de 17.09.2019

11.09.2019 – Proces verbal  de afisare a rezultatelor la proba de selectie a dosarelor pt.  concursul din data de 17.09.2019

10.09.2019 – Notificare Ludcom

06.09.2019 – Decizie de expropriere nr. 1120/23.08.2019 – obiectivul de investitii “Drum expres Craiova – Pitesti si legaturile cu drumurile existente” – tronsonul 2 judetul Olt .

26.08.2019 – Organizare concurs recrutare

12.08.2019

In atentia locuitorilor orasului Bals : – Notificare CNAIR privind obiectivul de investitii ” Drum expres Craiova – Pitesti si legaturile la drumurile existente”

09.08.2019
Informare ISU – ” Nu dati foc vegetatiei uscate ! ”
Informare ISU – ” Preveniti Ghinionul – marti 13 august 2019 ”

08.08.2019

24.07.2019 – proces verbal solutionare contestatie – reanalizare dosar locuinta sociala
17.07.2019 – Taxe si Impozite – anunt colectiv privind comunicarea actelor administrativ fiscale
09.07.2019 – Anut cu privire la repartizare locuinte sociale bl. T7 , str. N. Balcescu nr. 135 , oras Bals
09.07.2019 – Informare ISU
08.04.2019 – TAXE SI IMPOZITE  – anunt colectiv privind comunicarea  actelor  administrativ fiscale
04.04.2019 – Hotarare privind suplimentarea numarului locurilor de asteptare taxi
25.03.2019 – Anunt Compartiment Protectia Mediului  – Lista operatori economoci colectori autorizati
05.03.2019 – In atentia chiriasilor ANL – Prelungire contract inchiriere pentru locuinta ANL
04.03.2019 – Lista cu autorizatiile taxi atribuite conform procedurii de atribuire aprobata prin HCL nr. 8/27.02.2019
22.02.2019 – Procesul verbal de evaluare al comisiei de atribuire autorizatii taxi
20.02.2019 – Rezultat final obținut la concursul de recrutare din data de  14.02.2019
19.02.2019 – Rezultat obținut la proba interviu  la concursul de recrutare din  data de  14.02.2019
14.02.2019 – Rezultat obținut la proba scrisă a concursului de recrutare din 14.02.2019
11.02.2019 – Rezultat selectie dosare concurs recrutare din 14.02.2019
14.01.2019 – Organizare concurs recrutare
03.01.2019 – In atentia chiriasilor ANL – actualizare chirie

Nota: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire